Mittauspalvelut

Asiantuntijamme tekevät kaikkia energiatalouteen, asumisviihtyvyyteen ja järjestelmien toimivuuteen liittyviä kenttämittauksia ja -testauksia:

  • akustisia mittauksia
  • lämpötilamittauksia
  • kosteusmittauksia
  • hormien videokuvauksia
  • hormitutkimuksia
  • ääni- ja lämpövuotojen paikallistamista
  • lämpökamerakuvauksia
  • kanavistojen, putkistojen ja rakennusten tiiviyskokeita

Insinööritoimisto W. Zenner Oy:n LVI- ja äänilaboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T276, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2005.