Laboratoriomittaukset

Teemme suunnittelukohteissa kattavan valikoiman ääni- ja LVI-mittauksia. Asiantuntijamme tekevät kaikkia energiatalouteen, asumisviihtyvyyteen ja järjestelmien toimivuuteen liittyviä kenttämittauksia ja -testauksia: akustisia mittauksia, lämpötilamittauksia, kosteusmittauksia, ääni- ja lämpövuotojen paikallistamista, lämpökamerakuvauksia sekä kanavistojen, putkistojen ja rakennusten tiiviyskokeita.

Teemme laboratoriossamme laitevalmistajille esimerkiksi laitteiden tyyppihyväksyntään liittyviä virtaus- ja äänitestejä. Erilaisten laitteiden testaus on kasvattanut meille niiden toimintaan liittyvää erityisosaamista ja ongelmien ratkaisukykyä. Tartumme haasteisiin reippaasti ja työskentelemme, kunnes löydämme ratkaisun ilmastointiin, jäähdytykseen tai lämmitykseen liittyvien laitteiden käyttöön ja asennukseen liittyviin vaikeisiinkin ongelmiin. Tarpeen vaatiessa voimme testata eri ratkaisuja laboratorio-olosuhteissa, jolloin vertailuja on helppo tehdä ja saada tukea päätöksenteolle parhaiten tilanteeseen sopivasta ratkaisusta.

Olemme puolueeton asiantuntija LVI-alan laitteiden toimintaa ja meluhaittoja koskevissa kiistakysymyksissä. Annamme kiistoissa asiantuntijalausuntoja, jotka perustuvat tarkkuusmittalaitteilla dokumentoituihin mittaustuloksiin.

Laboratoriollamme on myös kalibrointipalvelu: asiakkaamme voivat toimittaa laitteensa määräajoin meille kalibrointiin. Toimimme joustavasti ja nopeasti.

Voimme laboratoriossamme rakentaa mallihuoneita ja esim. testata jo suunnitteluvaiheessa usein toistuvien huonetilojen ilmanvaihdon ja jäähdytyksen toimintaa laadukkaan loppuratkaisun varmistamiseksi. Innovatiiviset insinöörimme rakentavat tarvittaessa myös erilaisia testausjärjestelmiä, joilla riskit kartoitetaan etukäteen. Tämän perusteella voidaan valita järjestelmiä tai tehdä toteutuspäätöksiä eri hankkeille.

Teemme työsuojeluun liittyviä mittauksia. Yleisimpiä tutkimuskohteitamme ovat veto, lämpötila, sisäilman laatu, kosteus, melu ja haitalliset aineet. Annamme tuloksista kirjallisen lausunnon ja tarvittaessa teemme korjaussuunnitelman.

Insinööritoimisto W. Zenner Oy:n LVI- ja äänilaboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T276, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2005.