Akustiikkasuunnittelu

Olemme akustiikkasuunnittelun ja -mittausten erikoisosaaja. Akustiikkasuunnittelun merkitys on kasvanut rakennushankkeissa viime vuosina, ja parhaisiin tuloksiin päästään, kun akustiikkanäkökulmat otetaan mukaan suunnitteluun aivan hankkeen alusta alkaen.

Teemme huone- ja rakennusakustista suunnittelua esimerkiksi toimistoihin, tehtaisiin, kouluihin ja sairaaloihin sekä asuintaloihin. Yksi erityisosaamisalueistamme on ullakkoasuntojen akustiikkasuunnittelu. Niiden akustiset ratkaisut ovat erittäin tärkeitä sekä niissä että niiden alapuolella asuvien viihtyvyydelle.

Akustiikka- ja meluntorjuntasuunnittelu ovat entistä tärkeämpiä, kun kaupungistumisen myötä rakennuksia kaavoitetaan yhä lähemmäksi liikenteen valtaväyliä. Suunnittelemme, laskemme ja mallinnamme rakenteiden äänieristävyyttä, jotta sisätilojen melutaso saadaan säädetylle tasolle. Teemme lisäksi melumallinnusta ja melukarttoja sekä suunnitelmia tie- ja raideliikenne- sekä ympäristömeluntorjuntaan.

Suunnittelemme myös laitteiden ja kojeiden meluntorjuntaa sekä teemme tärinämittauksia ja tärinänvaimennussuunnittelua.